Stallarholmen

Sex moderna fritidshus på weekendavstånd från staden. Dessutom byggda i massivt trä, som med doft, ljud och känsla ger en påtaglig naturupplevelse även inomhus.

En uppdaterad fritidhusidé

Kanske har idén med fritidshus aldrig blivit omodern – det finns alltid en längtan ut från staden och in i ett annat, naturligare tillstånd. Samtidigt finns massor av nya idéer, som blickar framåt snarare än längtar tillbaka till historien.

En sådan idé är de sex trähusen utanför Strängnäs.

Naturliga hus i naturen

Det finns mycket natur runt Stockholm. Fysiskt nära storstaden, men mentalt en helt annan del av världen. Stallarholmen är ett utmärkt exempel. Här finns exakt de rätta förutsättningarna för framtidens fritidshus – stående på pelare med trädäck runtomkring, där träden ibland står så nära att de får sticka upp genom uteplatsens golv.

Massivträ – det nya gamla

Husen byggs i massivträ, i en modern teknik som utnyttjar världens mest klassiska byggmaterial på nytt sätt. Här tillåts byggnadstekniken spela ihop med naturen, inte emot den. Inte ens isolering behövs, eftersom träet klarar den uppgiften helt på egen hand. Förnyelsebara energikällor står för värme och el, genom solceller, solfångare och vattenmantlade kaminer. 

Enskilt i grupp

Varje hus värnar om det privata, och är noggrant ritat och placerat med enskildhet och naturkänsla i fokus. Samtidigt finns fördelar med att ha grannar i närheten – förutom det självklara med vatten, avlopp och annan infrastruktur ger det möjligheter till gemensamma platser för lek, sport och spel och lokaler för exempelvis fest och gästboende.

Samarbeten