Delarna som gör helheten

Att bygga bostäder är både spännande och ansvarsfullt. Riktigt bra blir det först när varje liten del av helheten är fullständigt genomtänkt. På Parla har vi därför sju enskilda fokusområden, som alla är lika viktiga för helheten.
Parla - Projekt Långholmsgatan
Parla - Detaljer som gör helheten

Form

Parlas bostäder är alltid ritade av arkitekter ur Sveriges eller världens toppskikt. Det ska kännas och synas både exteriört och interiört. I helheten och detaljerna.

Vi önskar att alla människor någon gång fick känna hur det känns att bo riktigt bra.

Funktion

Parlas bostäder är alltid genomtänkta och praktiska att äga och bo i. Ingen form utan funktion, och heller ingen funktion utan form.

Hållbarhet

Parlas bostäder byggs med långt perspektiv. Såväl material som byggprocess ska garantera hållbarhet ur både ekonomisk och teknisk synvinkel.

Kvalitet

Parlas bostäder har en kvalitet som kan både mätas och kännas. Vi gör allt för att bygga bra, vackra hus och lägenheter där platsens förutsättningar är tillvaratagna och förädlade på bästa sätt.

Miljö

Parlas bostäder ska uppfylla tidens miljökrav med god marginal. Byggprocess, byggteknik och driftsystem ska utformas med tydlig hänsyn till miljömässig hållbarhet.

Pris

Parlas bostäder ska vara boende i särklass, till ett pris i särklass. Vilket betyder påtagligt trevliga och vackra hus och lägenheter, till förvånande rimliga priser.

Garanti

Parla har självklart de försäkringar som behövs för trygga köp, och ger dig alla viktiga garantier.

Insatsgarantin säkerställer att ni som bostadsrättsköpare får tillbaka er insats vid uppsägning av förhandsavtalet, i enlighet med bostadsrättslagen.

Förskottsgarantin omfattar en återbetalning av lämnat förskott, om bostadsutvecklaren går i konkurs och därmed inte kan fullfölja sitt åtagande.

Färdigställandegarantin skyddar bostadsrättsföreningen mot extrakostnader som kan uppstå om entreprenören går i konkurs och inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till slutbesiktning.

Intygsgivare, auktoriserade av Boverket, som granskar Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan och intygar att planen är trovärdig.

Köp av osålda lägenheter samt erläggande av månadsavgift, vilket innebär att Parla förbinder sig att förvärva de bostäder som inte upplåtits på tillträdesdagen enligt villkor i ekonomisk plan, samt att betala månadsavgiften för dessa i upp till två år. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

När du flyttat in är det skönt att veta att Parla ger:

2 års garanti på vitvaror, blandare, armaturer och ytskikt.

5 års garanti på byggnadsarbeten.

10 års garanti på byggnaden, som täcker till exempel grundläggning, konstruktion och fasad.