Med personlighet som standard

Typhus är en fin idé, och samtidigt så svår att göra bra. Huset måste nämligen vara superflexibelt och karaktärsstarkt på samma gång. Det ska passa olika tomter och områden, uppfylla individuella behov och tilltala varje köpares egen smak. Har vi lyckats? Titta och döm själv.

Vinkel = flexibel form

Parlas Typhus är ritat i vinkel. Det ger maximala möjligheter. Hus kan placeras enskilt, eller kopplas samman till valfritt antal kedjehus. Invändigt ger vinkeln också oslagbar variation, så att ditt hus verkligen fungerar för alla som ska bo där, oavsett om ni är flera som behöver egna rum, eller om du prioriterar större gemensamma ytor.

Flera materialval

Som du ser finns flera genomtänkta inredningslinjer, där exteriör samspelar med interiör och tvärtom. För ovanlighetens skull är arkitekturen genomarbetad in i minsta detalj istället för att bara ta hand om de grova dragen. Valmöjligheterna är stora, utan att helhetskänslan riskerar att försvinna. Smart och snyggt på samma gång.

Olika byggsystem

De olika fasaderna är inte bara pålagda som ”smink” på en och samma stomme. Valet påverkar husets konstruktion – det så kallade byggsystemet – i grunden, precis som det ska göra i kvalitetshus. Det betyder att våra putsade typhus självklart är byggda av murblock, tegelhusen verkligen är konstruerade av just tegel och trähusen utnyttjar träets egenskaper helt och fullt.

Samarbeten

Jordens Arkitekter

Jordens Arkitekter